Iselin Nybø

Nåværende rolle:

Næringsminister

Nærings- og fiskeridepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–

Tidligere roller:

Forsknings- og høyere utdanningsminister (V)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020

Forskning- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.