Kristin Krohn Devold

Tidligere roller:

Forsvarsminister (H)

Forsvarsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005