Pål Christian Roland

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–26.05.2004

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

21.10.2001–01.01.2002