Reidun Brusletten

Tidligere roller:

Bistandsminister (KrF)

Departementet for utviklingshjelp - Kåre Willochs regjering

01.01.1984–09.05.1986

Bistandsminister (KrF)

Utenriksdepartementet - Kåre Willochs regjering

17.06.1983–01.01.1984

17.06.1983 ble ansvaret for utviklingshjelpsaker i Utenriksdepartementet lagt til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 01.01.1984 ble disse sakene overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp.