Tor Vangen Skjønsberg

Tidligere roller:

Skipsfartsminister (Hf)

Skipsfartsdepartementet - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945