Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1571-1580 av 1581 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Organisering og ledelse i Utenriksdepartementet

  Organisasjonskart Utenriksdepartementet

  Med ni avdelinger og et uteapparat på nær 100 stasjoner er Utenriksdepartementet det personellmessig største departement i norsk statsadministrasjon. En rekke spesialutsendinger fra forskjellige departementer og institusjoner i Norge er også knyttet

 • Administrasjonsavdelingen

  Avdeling Helse- og omsorgsdepartementet

  Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

 • Statsbudsjettet 2016

  Listeside regjeringen.no

  7. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016. Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2016 ble lagt frem 30. oktober.

 • Ledige stillinger i departementene

  Listeside regjeringen.no

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 3

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Oppland.

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 6

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

 • Partilovnemnda

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

  Ekstern virksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

  Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 8

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Troms og Finnmark.

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 7

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Nordland.

Til toppen