Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0651

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/651 av 20. mars 2023 om godkjenning av riboflavin (vitamin B2) fremstilt av Bacillus subtilis KCCM 10445 og et preparat av riboflavin fremstilt av Bacillus subtilis KCCM 10445 som tilsetningsstoff i

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/605 av 9. mars 2023 om godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6- nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0668

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/668 av 22. mars 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fremstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle eggleggende fjørfearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0669

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/669 av 22. mars 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fremstilt av Komagataella phaffii DSM 33574 som tilsetningsstoff i fôr til alle fjærkrearter ment for slakt og alle

 • Plantevernmidler - Bacillus subtilis m.fl.- forlenget godkjenning

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0689 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/689 av 20. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713,

 • Plantevernmidler - Aclonifen m.fl.- forlenget godkjenning

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0918 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/918 av 4. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin, beflubutamid,

 • Vet-Listeføring nasjonale tiltak akvatiske dyr

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023D0749 Basis rettsaktnr.: 2021/260

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/749 av 11. april 2023 om endring av vedlegg I og II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn til nasjonale tiltak som gjelder i Danmark angående bakteriell nyresykdom og infeksiøs

 • Ny mat - godkjenning av vann-etanol-ekstrakt av planten Lubisia pumila

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0972 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/972 av 10. mai 2023 om tillatelse til å bringe vann-etanol-ekstrakt av planten Lubisia pumila i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og

 • vet - Endring av forordning (EU) 2020/2002

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1451 KOM-nr.: KOM(2023)4630 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1451 av 13 Juli 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002 når det gjelder melding om sykdom og nødvendige opplysninger som skal meddeles Kommisjonen ved søknader om og rapportering av

 • Kontroll av MRSA hos slaktegris

  07.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023D1017 KOM-nr.: KOM(2023)1017 Basis rettsaktnr.: 32020D1729

  Kommisjonens implementeringsbeslutning (EU) 2023/1017 av 23. mai 2023 som endrer implementeringsbeslutning (EU) 2020/1729 som gjelder kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos slaktegris

 • Side 56 av 6266
 • Side 56 av 6266