Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80491-80500 av 80547 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kalkulator for forsinkelsesrenten

  IFramePage Finansdepartementet

  Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente.

 • Politisk rådgiver Mona Melanie Lindseth (V)

  Personer i politisk ledelse Kulturdepartementet
  Portrettbilde av Mona Melanie Lindseth

  Lindseth ble ansatt som politisk rådgiver i Kulturdepartementet 17. januar 2018.

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 78 17

 • Statsminister Erna Solberg (H)

  Minister Statsministerens kontor
  Portrett av Erna Solberg

  Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

  Tiltrådte: 16.10.2013

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 40 00

 • Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

  Ekstern virksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

  Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

 • Skattelovavdelingen (SL)

  Avdeling Finansdepartementet

  Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani

 • Tolkningsuttalelser om finansavtaleloven

  Listeside regjeringen.no

 • Eksportkontroll

  Tema Utenriksdepartementet

  Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner - og hvordan du søker lisens.

 • Utvalg har gjennomgått påtalemyndigheten

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse er utredet av et offentlig utvalg. Utvalget skulle vurdere tiltak for å oppnå en bedre og mer lik oppgaveutførelse for alle deler av landet. Utvalget leverte sin innstilling 2. mars 2017.

 • Fosterhjemsutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og gikk igjennom rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget leverte sin utredning 18. desember 2018.

 • Styret for Norsk filminstitutt

  Styre/råd/utvalg Kulturdepartementet

  Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

Til toppen