Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81351-81360 av 86223 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv F-005-00

  Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda (24.01.00)

  18.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-005-00 Saksnr. 00/102 24.01.2000 Sjå også rundskriv F-096-96 Kyrkjelege fellesråd Sokneråd Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda Dei kyrkjelege fellesråda har frå og med rekneskapsåret 1997 rapportert tal frå rekneskapane sine

 • Rundskriv G-3/00

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

  18.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-3/00 99/00576 A-AK ANH Dato: 18.01.2000 Mottakere: domstolene fylkesmennene politiet påtalemyndigheten advokatene rettshjelperne Noricom tolketjeneste Tolkebyrået fylkesnemndene for sosiale tjenester Statens helsetilsyn Statens

 • Rundskriv H-02/00

  Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen.

  15.01.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nr. Vår ref Dato H-2/00 99/1888 .01.2000 Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft 1. januar

 • Rundskriv F-004-00

  Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 (14.01.00)

  14.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-004-00 Saksnr. 00/349 14.01.2000 Fylkesmennene Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og

 • Offisielt fra statsråd 14. januar 2000

  14.01.2000 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Sanksjoner og

 • Oppsummeringsbrev 12.01.2000

  12.01.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv F-001-00

  Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja (12.01.00)

  11.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-001-00 Saksnr. 00/8 KiA 12.01.2000 Viser til rundskriv F-095-92 Presteskapet Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja Vi viser til rundskriv F-95-92 som omhandlar registrering av medlemskap i Den norske kyrkja. Av dette rundskrivet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • The Eqitable Redistribution White Paper

  11.01.2000 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet