Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7941-7960 av 7987 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • SCE-forordningen

  EØS-posisjonsnotat 06.02.2006
  Celexnr.: 32003R1435

  Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) ...

 • Typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 16.01.2006
  Celexnr.: 32005L0067 Basis rettsaktnr.: 1986/298/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av bilag I og II til Rådets direktiv 86/298/EØF, bilag I og II til Rådets direktiv 87/402/EØF og bilag I, II og III til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktorer med henbli...

 • Såvarer - floghavre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0200

  Kommisjonsvedtak 2005/200/EF av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å fastsette strengere krav vedrørende forekomst av Avena fatua i såkorn...

 • Såvarer - unntak for nye medlemsland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0325

  Kommisjonsvedtak 2005/325/EF av 8. mars 2005 om fritak for Tjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for forpliktelsen til, for visse arters vedkommende, å benytte rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/5...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0310

  Kommisjonsvedtak 2005/310/EF av 15. april 2005 om midlertidig omsetning av såvare av arten Glycine max som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/57/EF ...

 • Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0435

  Kommisjonsvedtak 2005/435/EF av 9. juni 2005 om midlertidig omsetning av visse frø av artene Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikke tilfredsstiller kravene i henholdsvis rådsdirektiv 66/401/EØF og rådsdirektiv 2002/57/EF...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0005

  Kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 2004 om ordningen med sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av visse jord- og hagebruksvekster og vin etter rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/5...

 • Såvarer - aut. av kontrollører/laboratorier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004L0117

  Rådsdirektiv 2004/117/EF av 22. desember 2004 om endring av direktivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF når det gjelder undersøkelser utført under offentlig kontroll og likestilling av såvarer produsert i tredjeland....

 • Såvarer - omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0842

  Kommisjonsvedtak 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsbestemmelser om medlemslandenes anledning til å tillate omsetning med frø av sorter som er søkt oppført på nasjonal sortsliste for jordbruksvekster eller grønnsaker...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0894

  Kommisjonsvedtak 2004/894/EF av 20. desember 2004 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum aestivum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004D0893

  Kommisjonsvedtak 2004/893/EF av 20. desember 2004 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Secale cereale som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0114

  Kommisjonsvedtak 2005/114/EF av 7. februar 2005 om fortsettelsen i 2005 med de sammenlignende EU-prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av Gramineae, Medicago sativa L. og Beta etter rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som startet i 2004...

 • Virksomheter, fjørfe og rugeegg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2006
  Celexnr.: 32004D0835

  Kommisjonsvedtak 2004/835/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planer for godkjenning av virksomheter med henblikk på samhandel innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg...

 • Vet - Registrering av dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.01.2006
  Celexnr.: 32004D0775

  Kommisjonsvedtak 2004/775/EF av 18 november 2004 om tillatelse for Slovakia til å benytte det unntak som er angitt i artikkel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering av dyr...

 • Vin- endring av 2676/90 analyser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.12.2005
  Celexnr.: 32005R1293 Basis rettsaktnr.: 2676/1990

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2005 av 5. august 2005 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av Fellesskapets analysemetoder for vin. ...

 • Vin- endringer av 753/2002

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.12.2005
  Celexnr.: 32005R1512 Basis rettsaktnr.: 0753/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1512/2005 av 15. september 2005 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomgføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter...

 • attestasjon av overensstemmelse med tekniske spesi

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.12.2005
  Celexnr.: 32005D0484

  EU-Kommisjonens vedtak 2005/484/EF av 4. juli 2005 vedrørende attestasjon av overensstemmelse med tekniske spesifikasjoner for byggesett til kjøle- og fryseromsbygninger...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.12.2005
  Celexnr.: 32005D0050

  Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

 • Konkurransedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0077 KOM-nr.: KOM(2002)77

  Europakommisjonsdirektiv 2002/77/EF av 16 september om konkurranse i markedet for elektroniske kommuniksjonstjenester...

 • Kommunikasjonsverndirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0058 KOM-nr.: KOM(2002)0058

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og beskyttelse av privatlivets fred innen området for elektronisk kommunikasjon ...

Til toppen