Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7961-7980 av 8063 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0497

  Kommisjonsvedtak 2005/497/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 2002/472/EF som fastsetter spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Bulgaria...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0500

  Kommisjonsvedtak 2005/500/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Grenada...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0070

  Kommisjonsvedtak 2005/70/EF av 25. januar 2005 om endring av vedtak 98/695/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mexico, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0073

  Kommisjonsvedtak 2005/73/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Hong Kong...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0155

  Kommisjonsvedtak 2005/155/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 97/102/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter fra Russland, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0219

  Kommisjonsvedtak 2005/219/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om oppsetting av liste over tredjestater som medlemsstatene kan importere fiskeprodukter til humant konsum fra, når det gjelder Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0199

  Kommisjonsvedtak 2006/199/EF av 22. februar 2006 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra USA...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0200

  Kommisjonsvedtak 2006/200/EF av 22. februar 2006 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter til humant konsum fra og når det gjelder USA...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0263

  Kommisjonsvedtak 2006/263/EF av 27. mars 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0501

  Kommisjonsvedtak 2005/501/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Algerie, Bahamas og Grenada...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0498

  Kommisjonsvedtak 2005/498/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Algerie...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0218

  Kommisjonsvedtak 2005/218/EF av 11. mars 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0071

  Kommisjonsvedtak 2005/71/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om fastsetting av liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Antigua og Barbuda, Hong Kong, El Salvador og Slovakia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0266

  Kommisjonsvedtak 2006/266/EF av 3. april 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Israel og oppheving av vedtak 2006/227/EF...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0074

  Kommisjonsvedtak 2005/74/EF av 27. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra El Salvador...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0029

  Kommisjonsvedtak 2005/29/EF av 17. januar 2005 om endring av vedtak 92/452/EF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0433

  Kommisjonsvedtak 2005/433/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0450

  Kommisjonsvedtak 2005/450/EF av 20. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i New Zealand og USA...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0774

  Kommisjonsvedtak 2005/774/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

 • Vet - import sæd og svinekjøtt

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0290

  Kommisjonsvedtak 2005/290/EF av 4. april 2005 om forenklede sertifikater ved import av storfesæd og ferskt svinekjøtt fra Canada og endring av vedtak 2004/639/EF...