Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, lyd og bildeutstyr

Økodesign - Lyd og bilde utstyr, ENTR Lot 3...

Ecodesign - Sound and imaging equipment, ENTR Lot 3...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble avsluttet i desember 2010. Et møte i Samrådsforum ble avholdt den 9. november 2012. Her ble det lagt opp til diskusion hvorvidt produktene bør reguleres og hvilken rolle de spås å ha i de kommende år, hvor utviklingen går mere i retning av streaming fra internettet - en teknologi som er innbygget i moderne TV-er.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt frem arbeidsdokumenter for forslag til økodesignregulering av projektorer og DVD-, video- og blue ray-avspillere og -opptakere (sound and imaging equipment). Det foreligger ennå ikke forslag til konkrete energieffektivitetskrav som bør inngå i den miljøvennlige utformingen av produktene. Arbeidsdokumentene er basert på et forberedende studium som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Spillkonsoller inngikk også i studiet av produktgruppen, men er nå omfattet av et selvstendig forslag til en frivilllig økodesignavtale på bransjenivå (se eget EØS-notat om spillkonsoller).

Produktene som omfattes av den forberedende studien er avspillere og opptakere av DVD, Video og Blue Ray. I tillegg omfattes prosjektorer
Det kan komme til å bli stilt krav til effektforbruk og energibruk.

Merknader

Ingen merknader

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader

Vurdering

Forslagene vurderes å ikke få særlige konsekvenser for Norge. Det er ennå uvisst om det vil komme lovgivning for produktgruppen. Det diskuteres i øyeblikket hvorvidt video- og DVD-avspillere i nærmere fremtid gradvis erstattes av streaming fra internettet. Danmark har i den forbindelse bl.a. påpekt, at det sannsynligvis ikke vil være noen stor produktutvikling for video- og DVD-avspillere i de kommende år. Videre, dersom det ikke stilles økodsignkrav til produktene, vil det kunne være en risiko for at maskinene produseres billig, og uten tanke om energieffektiv design, til de forbrukere som er sene til å ta i bruk streaming-teknologien.

Andre opplysninger

Studiet kan finnes på www.ecomultimedia.org

Det foreliggende EØS-notat er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum den 9. november 2012 samt opplysninger fremkommet i møtet.
Link til arbeidsdokumentene: http://www.eceee.org/Eco_design/products/ecomultimedia/WD%20Lot%203%20%201%20Discussion%20Document.pdf

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen