Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8801-8820 av 8949 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0226

  Kommisjonsvedtak 2005/226/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2005/59/EF når det gjelder områdene hvor planene for utryddelse av og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest skal gjennomføres i Slovakia...

 • Vet - akvakultur

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0107

  Kommisjonsvedtak 2005/107/EF av 2. februar 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2002/308/EF som setter opp lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - sykdomsrapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0176

  Kommisjonsvedtak 2005/176/EF av 1. mars 2005 om fastsettelse av måten å kode på og koder for rapportering av dyresykdommer etter rådsdirektiv 82/894/EØF...

 • Vet - Traces

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0123

  Kommisjonsvedtak 2005/123/EF av 9. februar 2005 om endring av vedtak 2004/292/EF om innføringen av Traces-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF...

 • Vet - ND-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0065

  Kommisjonsvedtak 2005/65/EF av 28. januar 2005 om visse tilleggsgarantier i en overgangsperiode for Danmark i forbindelse med endring i landets ikke-vaksinerende status mot Newcastle disease...

 • Vet - sykdomsfrihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0028

  Kommisjonsvedtak 2005/28/EF av 12. januar 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF angående erklæring om at visse provinser i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF angående erklæring om at visse provinser i Italia er fri for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0058

  Kommisjonsvedtak 2005/58/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 2003/135/EF når det gjelder avslutning av utryddelses- og vaksinasjons-planene i delstatene Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen samt utryddelsesplanen i delstaten Saarland (Tyskland)...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0059

  Kommisjonsvedtak 2005/59/EF av 26. januar 2005 som godkjenner planene for utryddelse av klassisk svinepest og nødvaksinering av villsvin i Slovakia...

 • Vet - grensekontroll

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 08.06.2006
  Celexnr.: 32005D0013

  Kommisjonsvedtak 2005/13/EF av 13. januar 2005 om endring av vedtak 2001/881/EF som setter opp liste over grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av dyr og animalske produkter fra tredjestater og oppdatering av detaljerte regler for kontroller som skal utføres av eksperter ...

 • Om tungmetaller i reservedeler til kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.06.2006
  Celexnr.: 32005D0438 KOM-nr.: KOM(2005)438 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/438/EC av 10 juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy...

 • Om bruk av tungmetaller i kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.06.2006
  Celexnr.: 32005D0673 KOM-nr.: KOM(2005)673 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Rådsvedtak 2005/673/EF av 20. september 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0274

  Kommisjonsvedtak 2006/274/EF av 6. april 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og oppheving av vedtak 2006/254/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0115

  Kommisjonsvedtak 2006/115/EF av 17. februar 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Fellesskapet og oppheving av vedtakene 2006/86/EF, 2006/90/EF, 2006/91/EF, 2006/94/EF, 2006/104/EF og 2006/105/EF...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0284

  Kommisjonsvedtak 2006/284/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32005D0933

  Kommisjonsvedtak 2005/933/EF av 21. desember 2005 om endring for annen gang av vedtak 2005/693/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32005D0855

  Kommisjonsvedtak 2005/855/EF av 30. november 2005 om endring av vedtak 2005/734/EF som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensavirus A serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler som holdes i fa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0079

  Kommisjonsvedtak 2006/79/EF av 31. januar 2006 om endring av vedtakene 2005/759/EF og 2005/760/EF når det gjelder utvidelse av deres gyldighetstid...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32005D0734

  Kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa-virus serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og å sørge for et system for at...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32005D0760

  Kommisjonsvedtak 2005/760/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i visse tredjestater ved import av fugler holdt i fangenskap...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32006D0247

  Kommisjonsvedtak 2006/247/EF av 27. mars 2006 om visse beskyttelsestiltak når det gjelder import fra Bulgaria i forbindelse med høypatogen aviær influensa i den tredjestaten...