Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9401-9420 av 9507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0154

  Kommisjonsvedtak 2005/154/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 2003/760/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0499

  Kommisjonsvedtak 2005/499/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Bahamas...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0501

  Kommisjonsvedtak 2005/501/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Algerie, Bahamas og Grenada...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0498

  Kommisjonsvedtak 2005/498/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Algerie...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0514

  Kommisjonsvedtak 2005/514/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/609/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse Elfenbenskysten, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0071

  Kommisjonsvedtak 2005/71/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om fastsetting av liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Antigua og Barbuda, Hong Kong, El Salvador og Slovakia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0074

  Kommisjonsvedtak 2005/74/EF av 27. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra El Salvador...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0497

  Kommisjonsvedtak 2005/497/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 2002/472/EF som fastsetter spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Bulgaria...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0219

  Kommisjonsvedtak 2005/219/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om oppsetting av liste over tredjestater som medlemsstatene kan importere fiskeprodukter til humant konsum fra, når det gjelder Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0199

  Kommisjonsvedtak 2006/199/EF av 22. februar 2006 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra USA...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0263

  Kommisjonsvedtak 2006/263/EF av 27. mars 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0073

  Kommisjonsvedtak 2005/73/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Hong Kong...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0500

  Kommisjonsvedtak 2005/500/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Grenada...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0496

  Kommisjonsvedtak 2005/496/EF av 12 juli 2005 om endring av vedtak 97/757/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Madagaskar, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0218

  Kommisjonsvedtak 2005/218/EF av 11. mars 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Saudi-Arabia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0572

  Kommisjonsvedtak 2005/572/EF av 19. juli 2005 om endring av vedtak 2000/86/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter med opprinnelse i Kina og oppheving av vedtak 97/368/EF, hva gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0266

  Kommisjonsvedtak 2006/266/EF av 3. april 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Israel og oppheving av vedtak 2006/227/EF...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0505

  Kommisjonsvedtak 2005/505/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/355/EF som fastsetter de spesielle vilkårene for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Senegal, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0155

  Kommisjonsvedtak 2005/155/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 97/102/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter fra Russland, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 10.04.2006
  Celexnr.: 32005D0774

  Kommisjonsvedtak 2005/774/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...