Selvkjørende transportteknologi

Framtidas transportmidler vil i større grad bli autonome. En selvkjørende bil må fungere like bra i utlandet som i Norge. Forholdene må legges til rette på tvers av landegrensene.