Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Betydningen av å være oppført

ROBEK

For de fylkeskommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av departementet:

  • Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
  • Vedtak om leie av
    • bygninger,
    • anlegg, og
    • varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

For de kommuner som er oppført i registeret, er ovennevnte vedtak ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen.

For de fylkeskommuner som er oppført, skal departementet også lovlighetskontrollere fylkestingets budsjettvedtak. For kommuner som er oppført, skal fylkesmannen lovlighetskontrollere kommunestyrets budsjettvedtak.

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll.

Til toppen