Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne, jf. Prop. 1 S Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett.

Sentrale virkemidler i litteraturpolitikken er Norsk kulturråds innkjøpsordninger, merverdiavgiftsfritak for papirbøker og unntak fra konkurranselovgivningen for avtaler mellom aktørene i bokbransjen, der det sentrale elementet er en fastprisordning for nye bøker. I tillegg gis det statlig støtte til en rekke formidlingstiltak og stipender til forfattere.

Innkjøpsordningen forvaltes av Norsk kulturråd. Det offentlige kjøper inn nye boktitler i et bestemt antall og gir dem i gave til folke- og skolebibliotek. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper. Innkjøpsordningene har stor betydning for spredning av bøker til stadig nye lesere, men er også et kunstnerpolitisk virkemiddel.

Regjeringen støtter prosjektet Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt i 2019. Staten har gitt et tilsagn om å støtte prosjektet med 30 millioner kroner, fordelt på Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet i årene 2018 og 2019.

Bokmessen i Frankfurt er verdens største arena for utenlandssalg av boktitler. Det blir gjennomført om lag 300 arrangementer knyttet til landets litteratur. I tillegg blir det laget et rammeprogram ved andre institusjoner i Frankfurt og ellers i Tyskland. Dette omfatter også andre kunstformer som teater, billedkunst, design, film og dans. 

Til toppen