Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne.

Sentrale virkemidler i litteraturpolitikken har i flere tiår vært innkjøpsordningen for skjønnlitteratur og sakprosa, fritak for bøker fra merverdiavgiften, og unntak fra konkurranselovgivningen for avtaler i bokbransjen.

Innkjøpsordningen forvaltes av Norsk kulturråd. Det offentlige kjøper inn nye boktitler i et bestemt antall og gir dem i gave til folke- og skolebibliotek. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper. Vi har i dag seks innkjøpsordninger for litteratur:

  • ny, norsk skjønnlitteratur for voksne
  • ny, norsk skjønnlitteratur for barn og unge
  • ny, norsk faglitteratur for barn og unge
  • oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne
  • ny, norsk sakprosa
  • nye norske tegneserier

Innkjøpsordningene har stor betydning for spredning av bøker til stadig nye lesere, men er også et kunstnerpolitisk virkemiddel.