Bokloven

Lov 16. juni 2023 nr. 64 om omsetning av bøker

Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteraturen som utgis i Norge, og å sikre at alle i landet har god tilgang til denne litteraturen.

Loven skal også ivareta interessene til forfattere, oversettere, visuelle kunstnere og lesere. Legge til rette for et mangfold av aktører, bidra til å fremme ytringsfrihet og kultur- og kunnskapsformidling. Og bidra til å styrke skriftkulturen for bokmål, nynorsk, de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes.

Se loven på lovdata.no