FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsatt funksjonsevne (CRPD) på teiknspråk

Sjå videoar om FN-konvensjonen på teiknspråk.

Se videoene her: