Miljøvareforhandlingene - 13. runde: Nærmere enighet om endelig vareliste

Miljøvareforhandlingenes 13. runde ble avholdt i dagene 18.-22. april i Genève. Gjennom diskusjon av aktuelle varer oppnådde deltagerne en større forståelse seg imellom og kom derfor nærmere enighet om en endelig vareliste.

Fra norsk side hadde vi åpne diskusjoner om miljøspørsmål, tollnedtrappingsperioder og andre spørsmål i møter med deltagende land.

Forhandlingene er inne i en intens fase nå. Samtidig er det ikke alle deltagere som er klar for å ta beslutninger om tollnedtrapping og å forplikte seg i forhold til vareliste, avtaletekst osv.

Norge minnet gjennom hele forhandlingsrunden om viktigheten av fornybar energi og varer som er relevante for klimatiltak. Slike varer og teknologier er en helt sentral del av en avtale for liberalisering av miljøvarer, ikke minst på bakgrunn av de store utfordringene på klimasiden.

Siste dag av forhandlingsrunden var Earth Day, og undertegningen av klimaavtalen foregikk samtidig i New York. Det var en viktig påminnelse om at en miljøvareavtale har en viktig rolle for å løse miljø- og klimautfordringer.

Ny forhandlingsrunde starter 20. juni.