Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvorfor ikke bruke mer oljepenger?

I et bærekraftperspektiv er det rimelig å se petroleumsformuen som en arv fra naturen som tilhører alle generasjoner. Avkastningen på denne formuen gir grunnlag for et varig høyere forbruk i Norge. Det mest sentrale spørsmålet er derfor ikke hvor mye av petroleumsformuen vi skal bruke, men hvor raskt vi skal ta avkastningen inn i norsk økonomi.

Handlingsregelen for budsjettpolitikken er en plan for en jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter om lag i takt med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Bruken av oljepenger trappes dermed gradvis opp til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. I tillegg legger retningslinjene vekt på at bruken av oljeinntekter det enkelte år må tilpasses konjunktursituasjonen. I gode tider bør vi holde igjen på bruken av oljeinntekter, mens det i dårlige tider kan være fornuftig å bruke noe mer enn forventet fondsavkastning.

Bruken av oljeinntekter skal altså både være bærekraftig på lang sikt og legge til rette for en stabil økonomisk utvikling på kort sikt.

Til toppen