Kalkulator for forsinkelsesrenten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente.