Statens eiendommer

Oversikt over statens eiendommer har vært presentert i ulike former etter at departementene ble pålagt dette ved kongelig resolusjon av 4. januar 1884. I mange år ble dette gjort i form av en egen stortingsmelding hvert fjerde år. Meldingen ble erstattet med et særskilt trykt vedlegg til statsbudsjettet fra og med 2006.

Fra 1. august er Oversikt over statens eigedommar tilgjengelig i en søkbar database gjennom innlogging via ID-porten. Databasen blir oppdatert løpende. I tillegg er oversikten tilgjengelig i pdf-format samme, tilsvarende det trykte vedlegget til statsbudsjettet. Pdf-filen oppdateres en gang i året.

Innen utgangen av 2018 vil løsningen også inneholde oversikt over lokaler staten leier. Virksomhetenes arbeid med innlegging av data for leide lokaler starter i januar 2018.

Oversikten og databasen finner du på nettstedet Statens lokaler.