Historisk arkiv

Nasjonalmuseet åpner våren 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det nye Nasjonalmuseet som bygges på Vestbanen i Oslo åpner for publikum våren 2021. Dette er bestemt etter at to kritiske leveranser til byggeprosjektet er forsinket.

Leveransene er knyttet til de tekniske anleggene og nødvendige sikkerhetsdører. Dørene må være på plass før Nasjonalmuseet kan begynne med innflytting av kunsten.

–Det nye Nasjonalmuseet skal romme noen av landets viktigste og mest spektakulære kunstverk. Da er det avgjørende med god kvalitet i alle ledd, både i materialvalg og i selve byggeprosessen. På grunn av forsinkelser hos enkelte underleverandører, vil åpningen av det nye museet skje senere enn antatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er derfor utsatt til våren 2021. 

–Når det nye Nasjonalmuseet åpner, får vi et praktbygg som vil gi generasjoner av nordmenn gode kunstopplevelser. Det er også gledelig at vi ferdigstiller et så komplisert byggeprosjekt under kostnadsrammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og kostnadsrammen er på 6 milliarder kroner. Kostnadsrammen blir ikke påvirket av forsinkelsen.

–Til tross for krevende prosjektgjennomføring er vi trygge på at Nasjonalmuseet vil få de aller beste løsningene for visning og formidling av Norges kunstskatter, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Han understreker at Nasjonalmuseet først kan ta i bruk utstillingslokaler og magasiner når disse er ferdigstilt, testet og har stabil drift.

–Dette er leit. Vi hadde gledet oss til å åpne museet høsten 2020 og har planlagt for det. Nå må vi se på hvordan vi skal håndtere dette på best mulig måte, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Fakta om nytt Nasjonalmuseum

 • Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum
 • Kostnadsrammen for prosjektet er på 6 milliarder kroner og vil ikke bli påvirket av forsinkelsen
 • Rundt 5 000 kunstverk skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet
 • Til sammen vil det nye Nasjonalmuseet huse kunst i rundt 90 utstillingsrom
 • 100 000 kunstverk skal flyttes fra de gamle museumsbygningene til den nye.
 • Et av prosjektets miljømål er 50 % reduksjonav klimagassutslipp gjennom byggets levetid (CO2-fotavtrykk)
 • Bygget skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus

Tidslinje

 • 2008: Statsbygg kjøpte tomten på Vestbanen for å bygge nytt nasjonalmuseum
 • 2010: Vinneren av arkitektkonkurransen kåres
 • 2012: Forprosjekt ferdig
 • 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen
 • 2014: Byggestart
 • 2018: Kranselag
 • Våren 2021: Åpning

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00