Mottatte innspill til KI-strategien

Her finner du innspill departementet har fått til arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Dersom du/din organisasjon sender et innspill til strategien, vil det bli publisert her.