Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for barnehage og skole

I de nye veilederne er smitteverntiltakene gradert i en trafikklysmodell med tre ulike nivå rødt, gult og grønt. Nedenfor ser du en oversikt over de vanligste spørsmålene og svarene.

Hva er nytt i veilederne?

 • I de nye veilederne er smitteverntiltakene gradert i en trafikklysmodell med tre ulike nivå rødt, gult og grønt. Disse er basert på ulike smittescenarier. De reviderte veilederne vil være klare fredag 29. mai.
 • Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil skolene få beskjed om at tiltaksnivået må endres. Det er helsemyndighetene som vurderer hvem som skal følge rødt, gult eller grønt tiltaksnivå, ikke skolene eller barnehagene selv. Tiltaksnivået vil ta utgangspunkt i den nasjonale eller regionale smittesituasjonen.
 • Barnehager og skoler må ha beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene, og veilederne vil med denne innretningen også være gjeldende til høsten. Dette vil gi skolene og barnehagene mer forutsigbarhet og legge til rette for at de raskt kan tilpasse seg hvis situasjonen endres.
 • For alle de tre nivåene er hovedtiltakene at syke skal være hjemme, god hygiene og kontaktreduserende tiltak som å unngå håndhilsing og klemming. Det er de kontaktreduserende tiltakene som gradvis trappes opp på tiltaksnivå gult og rødt. Det vil for eksempel være mulig å undervise hele klasser av gangen på både på grønt og gult tiltaksnivå.

Hvorfor revideres veilederne nå?

 • For det første ønsker vi nå å legge til rette for en mer forutsigbar situasjon for skolene. Veilederne som kommer nå tar høyde for ulike smittescenarier og vil derfor være mer fleksible og varige. De vil også kunne brukes til høsten, noe som gjør det lettere for skolene og barnehagene å planlegge. De kan planlegge for gult nivå til høsten.

Når gjelder de nye smittevernveilederne fra?

 • Veilederne er først og fremst oppdatert for å gi skolene tid til å planlegge for høsten, men de nye smittevernveilederne vil gjelde fra tirsdag 2. juni. Mange har allerede lagt planer på bakgrunn av de eksisterende veilederne fram til sommerferien og vil trenge tid til å finne gode lokale løsninger nok en gang.

Vil dere stenge skolene igjen hvis smitten blusser opp igjen i samfunnet til høsten?

 • Å stenge skoler er et av de mest inngripende tiltakene vi kan gjøre. Det vil sitte veldig lagt inne for regjeringen å gjøre dette en gang til. Ved stor smittespredning skal skolene følge rødt tiltaksnivå og dermed sette inn flere kontaktreduserende tiltak. Veilederen gir konkrete råd for hvordan dette kan gjøres. I tillegg har vi nå mer kunnskap som tilsier at skolestenging i beste fall har begrenset effekt på smittespredning for covid-19.

Betyr de nye veilederne at skoleskyssen nå kan gå som normalt?

 • Skoleskyssen er ulikt organisert rundt omkring i landet. Noen steder tar elevene vanlig rutetransport, og selv der det er egne skolebusser er elever fra ulike trinn og klasser som regel på den samme bussen. Det gjør det vanskelig å overholde smittevernreglene med fulle busser.
 • FHI anbefaler fortsatt at busser og annen kollektivtransport bare kjører med halv kapasitet for å unngå smitte. Dette gjelder også skoleskyss, og kommuner og fylkeskommuner bør planlegge høsten med dette som utgangspunkt.

Men mange steder kommer ikke elever seg på skolen på grunn av manglende skyss

 • De som har rett på skoleskyss, skal få skyss. Men vi forstår at det er krevende å organisere skyssen med de gjeldende smittevernreglene for kollektivtransporten.

Kan elevene nå spille fotball i friminuttene igjen (også på tvers av klasser/kohorter)? Det har jo vært strengere på skolene enn på barneidretten

 • I råd for idrett skal man fortsatt forholde seg til spill i sin gruppe.
 • I skolene kan man spille i sin gruppe (rødt nivå), og på gult nivå også med samarbeidende kohort. En kan altså spille med samarbeidende kohort, men ikke med alle. Grønt nivå kan alle spille med alle. Men vi er fortsatt der at vi ønsker å ha en viss kontroll på kontakter, slik at det blir lett å finne ut hvem som har vært i kontakt med hvem.
Til toppen