Sudan bistand

Etter at fredsavtalen ble undertegnet i januar 2005 har Norge trappet opp utviklingssamarbeidet med Sudan betydelig.

Etter at fredsavtalen ble undertegnet i januar 2005 har Norge trappet opp utviklingssamarbeidet med Sudan betydelig.

På giverkonferansen for Sudan som ble holdt i Oslo i april 2005 gav Norge tilsagn om 1,65 mrd NOK for perioden 2005-2007. Disse midlene fordeler seg på følgende budsjettposter:

 

2005

2006

2007

Kap. 162 (GAP)

 

NOK 300 mill

NOK 300 mill

NOK 375 mill

Kap. 163 (HUM)

 

NOK 220 mill

NOK 125 mill

NOK 125 mill

Kap. 164 (Fred og forsoning)

 

NOK 78 mill

NOK 50 mill

NOK 50 mill

 

Kap. 160 (Sivilt samfunn)

 

NOK 50 mill

NOK 50 mill

NOK 50 mill

 

Totalt

NOK 648 mill

NOK 525 mill

NOK 600 mill

Til toppen