Dokumenter fra giverkonferansen for Nigeria og området rundt Tsjadsjøen

Her er en en oversikt over bakgrunnsdokumenter fra giverkonferansen for Nigeria og området rundt Tsjadsjøen. Konferansen ble avholdt i Oslo 24. februar og ble innledet med et arrangement for sivilt samfunn 23. februar.

Arrangementet for sivilt samfunn 23. februar:

Konferansen 24. februar:

 

Til toppen