Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utviklingssamarbeid med CHAI og CCI

Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI) har vært viktige samarbeidspartnere for Norge innenfor helse og skog/ren energi siden 2007. Den første utbetalingen skjedde under den andre Stoltenberg-regjeringen, samarbeidet har pågått siden. Bistandsmidlene brukes på tiltak i utviklingsland og er ikke donasjoner til Clinton Foundation.

Clinton Health Access Initiative (CHAI) ble etablert i 2002 for å gjøre antiretroviral behandling mot hiv/aids tilgjengelig i utviklingsland for voksne og barn, men har senere utviklet programmer innenfor en rekke områder knyttet til global helse i utviklingsland. CHAI er nå aktive i om lag 30 land. Global helse er et prioriterte satsingsområder for Norge i utviklingsbistanden. Gjennom samarbeidet med CHAI har Norge i perioden 2007 til 2015 brukt 533 millioner kroner på helseformål i en rekke utviklingsland. Fra 2010 har tiltakene primært støttet opp under arbeidet med å nå FNs tusenårsmål 4 (barnedødelighet) og 5 (mødredødelighet) i land med stort behov.  

For eksempel i Malawi, som har hatt store utfordringer med mødre- og barnedødelighet, har Norge gjennom CHAI støttet utdanning av jordmødre, sykepleiere og fødselshjelpere for å oppbyggingen av primære helsetjenester for å få ned dødeligheten. De fleste av avtalene med CHAI ble avsluttet i 2015. En avtale med CHAI i Malawi løper til 2018 og en annen i Nigeria blir forlenget til midten av 2016. Gjennom disse avtalene planlegges det utbetalinger for ca. 37 millioner i 2016.   

Gjennom samarbeidet med Clinton Climate Initiative (CCI) har Norge i perioden 2009 til 2015 brukt 51 millioner kroner på klimatiltak i utviklingsland. Midlene er brukt til tiltak innenfor skog/ren energi. Et viktig programområde har vært utfasing av dieselgeneratorer på små øystater, der utviklingsland ofte må bruke 20-30 prosent av statsbudsjettet til import av fossilt drivstoff, samtidig som de har store muligheter for å bruke fornybar energi. Vårt bidrag gjennom CCI har løst ut om lag ti ganger så høye investeringer fra privat sektor. Samarbeidsavtaler med 21 øystater er inngått. I 2016 planlegges utbetalt 19 millioner via CCI.  

Det ble ikke utbetalt midler til Clinton Foundation, CCI og CHAI før 2007. Samarbeid er vurdert faglig i tråd med normale prosedyrer og fulgt opp på ordinær måte. Samarbeidet har gitt gode og dokumenterte resultater i utviklingsland.

Til toppen