Kart over Afghanistan

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

 

Kart Afghanistan. Rettigheter tilhører UNAMA

UNAMAs kart over Afghanistan.