Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Logo Sammen om en bedre kommune

Om programmet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom KMD, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter i kommunene.

Bilde av sykepleier som triller en eldre dame i rullestol

Temaene

I Sammen om en bedre kommune jobber kommunene med utviklingsprosjekter innen sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur eller omdømme.

Gode resultater i 2014

25. mars ble resultater fra fjorårets årsrapportering i Sammen om en bedre kommune lagt fram for programrådet. Årsrapportene dokumenterer fortsatt god aktivitet i de fleste kommunene, og mange gode resultater.

Aktuelt nå

Suksess med langvakter i Fræna

Ved hjelp av langvakter og ønsketurnus har Knausvegen bofellesskap i Fræna økt den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen fra 57 til 75 prosent, og gitt flere av de ansatte tilnærmet ønsket stillingsprosent. Som om ikke dette var nok har bofellesskapet et sykefravær som de fleste andre kan se langt etter.

Arbeidslag for bedre tjenester og kompetanseutvikling

Sørum kommune har nesten 30 arbeidslag i kommunen som løser daglige utfordringer på tvers av arbeidsområder og kompetansefelt. Dette blir det gode tjenester av - og mye læring på arbeidsplassen.

Hyllet det gode arbeidet i Drammen

Drammen er i ferd med å avslutte prosjektet sitt. 9. februar ble dette markert med en egen dag for heltidskultur, hvor kommunen presenterte resultater og staket ut kursen videre.

Flere nyheter