Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Logo Sammen om en bedre kommune

Om programmet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom KMD, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter i kommunene.

Bilde av sykepleier som triller en eldre dame i rullestol

Temaene

I Sammen om en bedre kommune jobber kommunene med utviklingsprosjekter innen sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur eller omdømme.

Prosjektveiviser

Få nyttige tips og verktøy til prosjektplanleggingen, prosjektarbeidet og oppfølgingen av prosjektet.

Aktuelt nå

Kompetanse for en ny tid

Forsker Anne Inga Hilsen i Fafo har på oppdrag av KMD utarbeidet et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling. I heftet gis det enkle og praktiske råd om kompetanse- og rekrutteringstiltak. Det skal inspirere kommunene til å sette i gang et målrettet og strategisk arbeid på disse områdene.

Bilde av ansatte i Åsnes kommune

Åsnes bygger omdømme med nytt ess i ermet

Ved å styrke arbeidskulturen og lagånden skal Åsnes kommune få et bedre omdømme. På starten av året valgte de seg ut verdisettet ”Engasjement, Samarbeid og Servicefokus”, som til sammen utgjør et ess i ermet til de ansatte. Nå gjenstår jobben med å få verdiene under huden på alle medarbeiderne.

Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen kommune deler ut en rose til alle ansatte som har tatt teorikurs for fagbrevet.

Feiret gode resultater med festaften

Med drahjelp fra Sammen om en bedre kommune og et usedvanlig godt trepartssamarbeid har Songdalen de siste årene økt kompetansen, minimert sykefraværet, halvert uønsket deltid og økt stillingsstørrelsene blant de ansatte.

Flere nyheter