Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Logo Sammen om en bedre kommune

Om programmet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom KMD, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter i kommunene.

Bilde av sykepleier som triller en eldre dame i rullestol

Temaene

I Sammen om en bedre kommune jobber kommunene med utviklingsprosjekter innen sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur eller omdømme.

Gode resultater i 2014

25. mars ble resultater fra fjorårets årsrapportering i Sammen om en bedre kommune lagt fram for programrådet. Årsrapportene dokumenterer fortsatt god aktivitet i de fleste kommunene, og mange gode resultater.

Aktuelt nå

Prosjektleiar i Ørsta kommune Hilde Flotve Mo.

Saman mot nye høgder

Då Ørsta kommune blei med i Saman om ein betre kommune, hadde dei eit omdømme som var prega av at dei hadde vore på Robek-lista ei stund. Korleis har dei klart å snu trenden?

Prosjektlederne i Lister fra venstre: Sigurd Kristiansen, Alf Vatne, Hilde Kristin S. Hægeland, Ronny Bjørnevåg, Tone Hægeland Svensson, Marianne Holmesland, Anne Sofie Stegemoen, Elin Loga.

Lenger i eget liv

Prosjektet ”Lenger i eget liv” handler om å ta i bruk velferdsteknologi for å tilrettelegge for at innbyggere kan bo hjemme og leve slik de ønsker lengst mulig.

Leder for bemanningssenteret ved Haukeland Universitetssykehus, Britt Velsvik.

Heltidskultur på Haukeland Universitetssykehus

- Jeg er lei av å snakke om deltidsproblemer og turnusutfordringer. Vi må heller snakke om heltid som del av kulturen på arbeidsplassen.

Flere nyheter