Historisk arkiv

Sammen om en bedre kommune

Prosjektveiviser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

På disse ressurssidene får du presentert nyttige tips og verktøy til prosjektplanleggingen, prosjektarbeidet og implementeringen av prosjektet.

Vi har tatt utgangspunkt i ulike prosjektteorier, og forsøkt å tilpasse disse til Sammen om en bedre kommune. Tilpass gjerne modellene og verktøyene til deres egen hverdag. Dersom kommunen allerede har et eget system for prosjekter og prosjektgjennomføring, anbefaler vi å ta utgangspunkt i dette, og heller supplere med stoffet dere finner på disse sidene. 

Strektegning av en mann som får en ide (i form av en lyspære)Tips:

Det er viktig at kommunen har et felles begrepsapparat, prosess og malverk som gjelder for alle prosjekter. Dette vil gjøre det enklere å påta seg prosjektoppgaver, og tiden i prosjektet kan brukes til å diskutere utfordringer, hensikt og de gode tiltakene. 

Eksempel på en kommune som har gjort dette: Gloppen.

 

Velg tema

 

Ressurser:


Fra programmet:

Maler:

Eksterne verktøy: