Sammen om en bedre kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Programmet er avsluttet. Les den digitale sluttrapporten på www.sammenom.no

Læringskonferanse 1. desember

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet, i samarbeid med partene i arbeidslivet, inviterer hele kommune-Norge og andre interesserte til avslutningskonferanse i Oslo 1. desember 2015.

Temaene

Lær mer om temaene som kommunene i Sammen om en bedre kommune jobber med.

Om programmet

Følg med på Facebooksidene til Sammen om en bedre kommune. Her legges jevnlig ut nyheter, innspill, bilder, video, tips og aktiviteter fra programmet.

Aktuelt nå

Høyanger kommune - med kraft til å lukkast

Høyanger hadde som mål å få sjukefråværet ned til 6 prosent i 2016.– Målet var mest ein visjon, seier rådmann Arve Varden, men i 2015 har vi sett sekstalet i fleire månader allereie.

Motiverer hverandre i Molde

– Lean er ikke et prosjekt. Det er arbeidshverdagen vår hele tiden, sier Kristin Ålmo, seksjonsleder for organisasjonsutvikling og digitalisering i Molde kommune.

Økt nærvær og bedre omdømme i Grong

I Grong kommune kommer arbeidstakerne en halvtime tidligere på jobb for å snakke med hverandre og ikke om hverandre. Resultatet er høy trivsel og bedre omdømme.