Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen ved Frivillighet Norges Topplederkonferanse 15. januar 2015

Topplederkonferanse Frivillighet 2015

Kulturministerens innlegg på Frivillighet Norges topplederkonferanse 2015

Gratis innmelding i Frivilligregisteret frå 1. januar

Regjeringa ønskjer meir bruk av Frivilligregisteret, og gjer innmelding i registeret gratis frå 1. januar 2015.

Statsminister Erna Solberg og kulturminister thorhild Widvey intervjues av TV2 om Frivillighetserklæringen

Regjeringens frivillighetserklæring

5. desember, på FNs internasjonale frivillighetsdag la regjeringen fram Frivillighetserklæringen. Denne skal legge rammen for dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen.

Flere aktuelle saker om Frivillighet

Dokumenter

Høring

Frivillighetserklæringen

Kulturdepartementet sender med dette utkast til Frivillighetserklæringen på høring, en erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,