- Frikoble økt produksjon av energi fra økte CO2-utslipp

- Vi må frikoble økt produksjon av energi fra økte CO2-utslipp, sa olje- og energiminister Tord Lien da han besøkte teknologimiljøene i Grenlandsområdet.

- Vi må frikoble økt produksjon av energi fra økte CO2-utslipp, sa olje- og energiminister Tord Lien da han besøkte teknologimiljøene i Grenlandsområdet.

Olje- og energiministeren var i Grenland 25. mars for å besøke teknologimiljøer innenfor CO2-håndtering. Statsråden besøkte Gassnova, Statoil på Herøya og Norcem i Brevik.

- Målet må være å få ned kostnadene ved fangst og lagring av CO2. Og da er det ingen tvil: den nye strategien vi lager, må inneholde forskning, utvikling og testing. Den må også bidra til realisering av fullskalaanlegg, sa statsråd Lien.

Regjeringen arbeider nå med å lage en ny karbonfangst- og lagringsstrategi etter at fullskala-prosjektet på Mongstad ble avsluttet i fjor høst. Det er bred politisk enighet om at Norge skal satse på CCS (Carbon Capture and Storage).

Olje- og energiministeren pekte på at vi har et moralsk ansvar for å bidra til å løfte mennesker ut av fattigdom. Dette forutsetter tilgang til energi – samtidig som man tar klimautfordringen på alvor.

- Energiproduksjonen i verden må økes og CO2-utslippene i verden må reduseres. Vi må frikoble økt produksjon av energi fra økte CO2-utslipp. Dette er noe vi lykkes med, sa olje- og energiministeren.

Gassnova f.v adm.dir Tore Amundsen, Tord Lien og styreleder Einar Steensnæs.

F.v prosjektleder Liv-Margrethe Bjerge, Tord Lien med og direktør Per Brevik i Norcem.

Vahid Sarfaraz, NTNU student, tilknyttet karbonfangstprosjektet ved Norcem.

F.v Ola Olsvik (Statoil), politisk rådgiver Elnar Remi Holmen, Jarann Wold Pettersen (Statoil), statsråd Tord Lien, statssekretær Kåre Fostervold. (Foto: Balterød/Statoil)

Til toppen