- Viktig møte med Brasil

For første gang på mange år møttes Norge og Brasil i den norsk-brasilianske økonomiske kommisjonen for å diskutere næringslivsamarbeidet.

– Det er viktig å ta opp igjen den direkte kontakten mellom nærings- og handelspolitiske myndigheter i Norge og Brasil. Kommisjonen blir en fast årlig møteplass for å diskutere næringslivssamarbeidet. Da blir enklere å diskutere konkrete enkeltsaker også, sier næringsminister Monica Mæland.

Brasil er nummer 116 på Verdensbanken rangering over land med gode rammebetingelser for næringsvirksomhet. Norske selskaper melder om utfordringer rundt blant annet innførsel av varer og toll, skatt, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og byråkrati.

 

Første møte i norsk-brasiliansk økonomisk kommisjon (Nærings- og fiskeridepartementet)

 

Møtet i den økonomiske kommisjonen ble ledet av statsekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet og viseminister Pedro Wendler fra det brasilianske utviklings-, industri- og handelsdepartementet. 

- Brasil er et viktig marked for norsk næringsliv. Jeg er veldig fornøyd med at vi vil ta opp igjen årlige møter med Brasil. Kommisjonen er en god møteplass for å diskutere muligheter og utfordringer i næringslivssamarbeidet mellom Norge og Brasil, , sier Ayhan.

Kommisjonen er forankret i en avtale om handel og økonomisk, industrielt og teknisk samarbeid fra 1978, men det har ikke blitt gjennomført møter i denne siden starten av 80-tallet. I lys av den økende handelen med Brasil har Norge tatt til orde for å gjenoppta arbeidet i kommisjonen.

Næringslivssamarbeidet mellom Norge og Brasil favner bredt. På møtet diskuterte de samarbeid innen maritim sektor, olje og gass, sjømat, fornybar energi og forsvarsteknologi. Tema var bl.a. forhandlinger om en skipsfartsavtale mellom Norge og Brasil, og mulighetene for å videreutvikle handelssamarbeidet mellom EFTA og MERCOSUR.

I tillegg til Nærings- og fiskeridepartementet deltok Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk design- og arkitektursenter.
I forkant av møtet ble det gjennomført et innspillsmøte med norsk næringsliv i regi av NHO og norsk-brasiliansk handelskammer. Innspillene ble diskutert på kommisjonsmøtet. 

Nøkkeltall: 

  • Vareeksport fra Norge til Brasil: 5 milliarder kroner.
  • Vareimport fra Brasil til Norge: 7,7 milliarder kroner.
  • Tjenesteeksport fra Norge til Brasil: 8 milliarder kroner.
  • Tjenesteimport fra Brasil til Norge: 2,3 milliarder kroner.
  • Omtrent 120 norske selskaper er til stede i Brasil. De fleste av disse jobber innen offshore og maritim virksomhet. Nesten hvert fjerde offshorefartøy i Brasil er kontrollert av norske rederier. 
  • Eksempler på selskaper som er i Brasil: Statoil, Aker Solutions, Sevan Marine, Norskan/DOF, Farstad og Siem Offshore. I tillegg er norske selskaper også representert innen sektorer som aluminium (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe Bioenergy), gjødsel (Yara), vannkraft (SN Power) og finanstjenester (DNB).
Til toppen