- Det er lys i tunnelen for Norges viktigste næring

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Dagens Næringslivs Energikonferanse på konserthuset i Oslo tirsdag.

Lien innledet med å kommentere den pågående debatten om utenlandskabler. Han understreket at kraftutveksling med utlandet er en forutsetning for et markedsbasert og fleksibelt energisystem. Lien påpekte at Norge har et unikt konkurransefortrinn med et fornybart kraftsystem og store olje- og gassressurser. I en verden med befolkningsvekst og økt global energietterspørsel handler det om å utvikle bærekraftige energisystemer. 

Verden trenger store mengder energi, og olje og gass er en del av løsningen også fremover. Norsk gass er både en støttespiller for variabel fornybar og en god erstatning for kull, sa Tord Lien i sitt innlegg. 

Tord Lien på DNs energikonferanse

Tord Lien på DNs energikonferanse (foto:EBM/OED).

I konserthuset i Oslo hadde Dagens Næringsliv samlet cirka 150 tilhørere til sin Energikonferanse. Olje- og energiministeren var tydelig på at petroleumsnæringen har hatt to tøffe år.

- Jeg ser lys i enden av tunnelen. Etterspørselen etter olje øker og tilbudsveksten avtar. Jeg tror oljeprisen skal videre opp, noe som er nødvendig for investeringene som må på plass for å dekke etterspørselen. I 2017 ligger vi an til å passere et globalt forbruk av 100 millioner fat per dag, sa Tord Lien.  

Under konferansen understreket olje- og energiministeren hvor viktig et stabilt rammeverk er for petroleumsvirksomheten, herunder leterefusjonsordningen. Leterefusjonsordningen betyr at alle selskap – om de er i netto skatteposisjon eller ikke – får samme skattefradrag for letekostnader. Slik likebehandler myndighetene nye aktører med aktører i produksjon og skatteposisjon.

Fra v. Jarand Rystad, Tina Saltvedt, olje- og energiminister Tord Lien, konferanseleder Bård Bjerkholt og DN-redaktør Amund Djuve (foto:EBM/OED).

Fra v. Jarand Rystad, Tina Saltvedt, olje- og energiminister Tord Lien, konferanseleder Bård Bjerkholt og DN-redaktør Amund Djuve (foto:EBM/OED). 

Jeg antar at de som vil fjerne leterefusjonsordningen ikke ønsker videre leteaktivitet på norsk sokkel, ettersom de vil fjerne fradrag for letekostnader. Ordningen har vist seg å være en kjempesuksess, fordi den har bidratt til et mangfold av aktører som har skapt store verdier på norsk sokkel. Det er vel nok å nevne Johan Sverdrup-feltet, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Tord Lien holdt foredrag under DNs energikonferanse (foto:EBM/OED).

Tord Lien holdt foredrag under DNs energikonferanse (foto:EBM/OED).

Til toppen