- Gode utsikter for norsk sokkel

- Til tross for nedgangen i aktiviteten vi ser i dag, er utsiktene for norsk sokkel gode for årene som kommer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tirsdag innledet Lien på konferansen Energy Outlook: Future Market and Technology Perspectives i Arendal. Konferansen ble arrangert i regi av leverandørnettverket NODE.

- Bedriftene i denne regionen har et kompetansenivå i verdensklassse. Industrien her er vant til tøff konkurranse i et internasjonalt marked. Jeg er helt sikker på at den vil komme styrket ut situasjonen vi er i dag, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 Han pekte på at aktivitetsnivået er høyt i ulike bransjer på Sørlandet.

-  Det gjøres store investeringer innen fornybar energi. Det gjøres teknologiske framskritt i prosessindustrien, og vi ser at en svært konkurransedyktig olje- og gassindustri tilpasser seg en ny markedssituasjon.

Lien understreket at investeringsnivået på norsk sokkel fortsatt vil være høyt, til tross for nedgangen vi har sett de siste månedene.

- Næringen er syklisk. Vi må ikke glemme at etterspørselen etter olje øker. Jeg er derfor overbevist om at oljeprisen vil gå opp. Sammen med kostnadskutt i industrien vil det gjøre olje- og gassressursene våre lønnsomme også i årene som kommer. Etter mer enn 40 års produksjon er norsk sokkel fortsatt en levende petroleumsprovins, sa Lien.

Mandag besøkte olje- og energiministeren leverandørbedriften National Oilwell Varco (NOV), den største arbeidsgiveren på Sørlandet. Senere på dagen besøkte han Agder Energi og Mechatronics Innovation Lab i Grimstad ved Universitetet i Agder, Grimstad.

Lien avsluttet besøket på Sørlandet hos leverandørbedriften MacGregor Pusnes på Tromøy tirsdag.Energy Outlook: Future Marked and Technology Perspectives i

(Olje- og energiminister Tord Lien på talerstolen under konferansen Energy Outlook: Future Marked and Technology Perspectives i Arendal. Foto: OBE/OED)

(Statsråd Tord Lien i diskusjon med daglig leder i NODE-nettverket Anne-Grete Ellingsen. Foto: OBE/OED)

 

(Fra besøket hos leverandørbedriften MacGregor Pusnes på Tromøy. Foto: OBE/OED)

Til toppen