- Innen energi er vi store

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg åpnet tirsdag konferansen "Veien til fornybarsamfunnet" i Trondheim.

På konferansen deltok 550 elever fra første trinn på to videregående skoler i Trondheim og fra en skole i Orkdal.

- Den store utfordringen i dag er å finne den rette balansen mellom verdens behov for energi, hvilke typer energi som skal brukes og å få ned klimagassutslippene. Det som er sikkert er at vi trenger mer fornybar energi for å løse denne utfordringen, og vi trenger flere som ønsker å utdanne seg til jobber i energibransjen, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg.

"Veien til fornybarsamfunnet" er en konferanse som arrangeres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og TrønderEnergi.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på konferansen "Veien til fornybarsamfunnet" (Foto: HSI/OED).

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på konferansen "Veien til fornybarsamfunnet" (Foto: HSI/OED).

Til toppen