Forskrift om fremmede organismer sendt på høring

Miljødirektoratet sendte 15. juli, på vegne av Klima- og miljødepartementet, ny forskrift om fremmede organismer på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

Forskriften skal beskytte miljøet mot introduksjon av fremmede skadelige organismer, noe man internasjonalt regner som en av de tre alvorligste truslene mot naturmangfoldet. 

Se lenke til høringen 

 

Til toppen