– Trafikksikkerhet er fortsatt en av mine viktigste oppgaver

– I 2016 gikk 136 menneskeliv tapt i trafikken. Det er 136 for mange. Regjeringen legger visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid. Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren deltok på minnemarkeringen for trafikkofre, "Lys til ettertanke", i Skjee kirke i Vestfold søndag 8. januar. De fem lyssøylene representerer de fem som omkom på veiene i fylket i 2016.

Norske veier krevde 136 menneskeliv i 2016, ifølge Statens vegvesens foreløpige tall. Det er 19 flere enn i 2015.

– Når vi ser at ulykkestallene går opp fra ett år til et annet, er det en alvorlig tankevekker, og en påminnelse om at kampen mot trafikkdøden må fortsette, sier samferdselsministeren.

Langsiktig positiv trend

Til tross for at antallet trafikkofre økte fra 2015 til 2016, fortsetter den positive trenden vi har sett de siste årene. 136 omkomne er det det nest laveste antallet omkomne i trafikken i Norge siden 1950.

– Den langsiktige nedgangen viser at planlagte og samordnede tiltak nytter. Det har vært jobbet bredt og intensivt på ulike nivå i flere år, og det er dette arbeidet vi nå ser resultater av. Likevel er ethvert tapt liv i trafikken er ett for mye. Det er fortsatt behov for betydelig innsats om den positive utviklingen skal fortsette, sier Solvik-Olsen.

Fortsatt bred satsing på trafikksikkerhet

Årsakene til dødsulykkene i 2016 er flere og sammensatte. Likevel er det enkelte typer ulykker det har vært flere av enn andre.

– I 2016 har det vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker. Det gir grunn til bekymring. Regjeringen har de siste årene satset på et bredt spekter av tiltak i vårt trafikksikkerhet. Og spesielt har vi prioritert tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som holdningskampanjer, kontrollvirksomhet, midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk. Dette arbeidet vil fortsette, sier Solvik-Olsen.

Til toppen