1 500 barnefamilier får høyere bostøtte til neste år

– Et godt sted å bo er viktig for en god oppvekst og mulighetene sener i livet. Derfor er bostøtte til barnefamilier et viktig tiltak for å skape muligheter for alle, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra nyttår blir bostøtten beregnet helt uavhengig av eventuelle inntekter som barna i husstanden har. Endringen betyr at om lag 1 500 vanskeligstilte barnefamilier får høyere bostøtte. Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig.

– Barn skal ikke finansier familiens livsopphold. Det er ikke rimelig at husstanden skal få lavere bostøtte fordi barna går med avisen, er lærling eller har sommerjobb, sier Sanner.

Deler av barns inntekt har hittil tellet med i beregningen av bostøtte. Da forslag til endringer i bostøtteforskriften var på høring tidligere i høst, ga en lang rekke høringsinstanser uttrykk for at de mente det var urimelig at barns inntekt skulle telles med i beregningen av bostøtte.

Endringen følger også opp endringer i sosialtjenesteloven fra 2015. Der ble det slått fast at barns inntekt av arbeid i ferier og fritid ikke skal påvirke vurderingen av økonomiske ytelser til familien.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen