15 millioner ekstra til kollektivsatsing i Buskerudbyen

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Buskerudbyen en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Buskerudbyen tildeles nå 15 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 75 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Buskerudbyen, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Med 15 millioner kroner ekstra, får Buskerudbyen totalt 90 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Buskerudbyen skal bruke midlene til å forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken, og til tiltak for syklende.

Krav til effekt

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen