Pressemeldinger

20 millioner til informasjonstiltak om pandemien

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gi 20 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner som bidrar med å nå målrettet ut med informasjon om pandemien og vaksinering, til ulike deler av innvandrerbefolkningen. Nå får 98 organisasjoner tilskudd.

– Når samfunnet gradvis åpner er det særlig viktig å fortsette arbeidet med god og målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere vaksinerer seg. Vi vet at det fremdeles er noen grupper som har lav vaksinasjonsgrad, blant annet arbeidsinnvandrere fra øst-europeiske land. Midlene skal benyttes til informasjonstiltak rettet mot disse gruppene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som forvalter og beslutter fordelingen av midlene. Søknadene er nå ferdigbehandlet, og 20 millioner kroner skal fordeles på 98 frivillige organisasjoner som jobber med informasjonstiltak. 

Flere av de frivillige organisasjonene som også mottok tilskudd i 2021 har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler i 2022.

– Mange av de frivillige organisasjonene har gjort en stor innsats hittil, de har erfaring med informasjonsarbeid og de når lettere ut målgruppene enn det myndighetene gjør. Jeg er glad for at de ønsker å fortsette dette viktige arbeidet, sier Tajik.

Midlene er fordelt med en spredning på organisasjoner, geografi og type tiltak. Prosjekter med oppsøkende tiltak har blitt prioritert. Tilskuddet dekker tiltak i alle landets fylker, spesielt i de 20 kommunene med størst innvandrerandel. 10 kommuner har fått særskilte midler til tiltak for å øke vaksineringsgraden blant innvandrere.