Historisk arkiv

2009 – et viktig år for vern av norsk natur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen i Sør-Trøndelag, Naustdal - Gjengedal og Ålfotbreen i Sogn og Fjordane og Smøla i Møre og Romsdal. Vedtakene i statsråd i dag har økt Norges verneareal med ca 1221 kvadratkilometer og gitt et viktig kvalitetsstempel som kan gi muligheter for næringsutvikling i kommunene.

- Dette er god start på verneåret 2009, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Jeg er opptatt av at verneområdene får en god lokal forankring og bidrar til inntekter og positiv utvikling i lokalsamfunnene. Økte bevilgninger skal styrke forvaltningen av verneområdene, og utarbeidelse av forvaltningsplanene skal prioriteres, understreker Solheim.

I 2009 er forvaltningen av verneområdene styrket med ca 50 mill i forhold til tidligere år.

Vern av landskapsvernområdene Skardsfjella og Hyllingsdalen, Naustdal - Gjengedal og Ålfotbreen er ledd i gjennomføringen av nasjonalparkplanen. I tillegg vernes Smøla som er ett av de viktigste områdene for fugl og oter i Europa, og ett av områdene i verden med størst havørn bestand.

Vernet av Skardsfjella og Hyllingsdalen i Røros og Tydal kommuner omfatter ca 326 kvadratkilometer og består av 4 naturreservater i tillegg til landskapsvernområdet. Den urørte vassdragsnaturen knyttet til Glommas kilder og fjellbjørkeskogen preger landskapsbildet sammen med kulturminnene og byr rike opplevelser for turister og friluftslivutøvere. Med dette vedtaket er nå gjennomføringen av nasjonalparkplanen sluttført i Trøndelagsfylkene.

Utsyn østover Vonavatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN) 

Utsyn østover Vonavatnet. Foto: Christian Rekkedal (DN).

Naustdal - Gjengedal landskapsvernområde i Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommuner omfatter ca 394 kvadratkilometer. Området er variert med trange og lange daler, unik vassdragsnatur, fjell og breer som bl.a. gjør området attraktivt for friluftslivet.

Ålfotbreen landskapsvernområde i Bremanger, Flora og Gloppen kommuner er på ca 226 kvadratkilometer. Området er svært imponerende og variert med varmekjær edellauvskog ved fjorden og høyfjell med de vestligste isbreene i landet. Dette er den siste gjenværende del av Ålfotbre-området som ikke er påvirket av vannkraftutbygging.

Nasjonalparkplanen, som omfatter totalt 54 områder fordelt på både nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, skal gjennomføres innen utgangen av 2010. Nå gjenstår vern av til sammen 13 områder, hvorav 6 er nye nasjonalparker. I 2009 planlegges etablering av 5 nye nasjonalparker.

Sør-Smøla landskapsvernområde.

Sør-Smøla landskapsvernområde.

Vernet av flere områder i Smøla kommune dekker et areal på ca 275 kvadratkilometer. Vernet omfatter åtte naturreservater og to landskapsvernområder. Naturen på Smøla er verdifull og sjelden både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vernet er en garanti for at leveområdene til en rekke verdifulle og sårbare arter, som bl.a. havørn og oter nå blir sikret. Samtidig kan vernet gi grunnlag for naturbasert reiseliv.

Les mer:

Til toppen