Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

30 millioner kroner til aktive næringshager

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og SIVA styrker fem regionale næringshager med 30 millioner kroner over tre år.

– Næringshagene er viktige for små og mellomstore bedrifter over hele landet, og spesielt i distriktsnorge. Pengene vil bidra til å møte næringslivets økende behov for omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I mai utfordret Siva næringshagene til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Det kom inn 31 gode søknader. Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år.

Disse fem prosjektene er:
"Kraftsenter Sør-Trøndelag" får 6 millioner kroner over tre år. Dette er samarbeid mellom Røros Næringshage, Trøndersk Kystkompetanse, Orkdalsregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage. Disse fire næringshagene dekker 25 kommuner i tre fylker. Målet er å utvikle næringslivet i hele regionen gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen kommersialisering og forretningsutvikling.

"Næringshagene i Rogaland" får 6 millioner kroner over tre år. Dette er et samarbeid mellom næringshagene i Suldal, Vindafjord, Avaldsnes og Judaberg. Målet er å styrke næringslivet i hele regionen og utvikle effektive arbeidsmetoder for innovasjon og nyskaping.

"Næringshagen på Voss" får 6 millioner kroner over tre år. De skal utvikle et kompetansesenter for næringslivet i området og styrke "Gründerhjelpa" som er næringshagen program for nyetablerte.

"Tre næringshager i Troms" får 3,5 millioner kroner. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Senja Næringshage, Halti Næringshage og Næringshage Nord (tidligere Næringshagen i Målselv). Disse skal bidra til et enda bedre tjenestetilbud og forsterke næringshagenes posisjon som en attraktiv samarbeidspartner for forretningsutvikling i regionen.

"Fabrikken Næringshage" får fire millioner kroner. Fabrikken skal utvikle konseptet "Gründerakademiet", et nytt verktøy som også er en metode for kommersialisering tilpasset de ulike fasene til en gründer. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre næringshager.

- Regjeringen ser på næringshagene som et viktig knutepunkt for små og mellomstore bedrifter. De samarbeider og lærer av hverandre og bidrar til omstilling og verdiskaping, sier statsråd Sanner. Dette er viktig i en tid hvor hele Norge må tilpasse seg en ny økonomisk virkelighet og vi må derfor både legge til rette for å få flere gründere og stimulere til kompetanseutvikling i næringslivet. Disse prosjektene vil bidra til nettopp dette.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen