3,5 millioner kroner til samiske språkprosjekter

- Regjeringen bevilger 3,5 millioner kroner til forskjellige samiske språkprosjekter. Det er viktig med ekstra tiltak for de små samiske språkene, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører de sør- og lulesamiske språktiltakene i Handlingsplanen for samiske språk. Nå i 2015 får fylkesmannen 2,4 millioner kroner til blant annet språkkurs, språksamlinger og forskjellige prosjekter for språk i barnehager, grunnskole og samiske skoler. Fylkesmannen skal også ha språksamlinger i det markasamiske området.

- Fylkesmannen i Nordland er en viktig samarbeidspartner i arbeidet for å styrke og bevare sør- og lulesamisk språk. Deres tiltak både for opplæring i de samiske språkene og skape arenaer for bruk av språket, er av stor betydning for den videre utviklingen, sier statssekretær Olli.

Østsamisk museum i Neiden vil gjennom prosjektet Skoltesamisk språk over grenser tilby skoletimer til grunnskoler i Sør-Varanger om skoltesamisk språk og kultur. De skal også gjennomføre skoltesamiske språkkurs i Norge og Russland og ha språksamlinger for norske og russiske deltakere i Finland. I tillegg vil de utarbeide læremateriell og lansere en bok om skoltesamisk dialekt i Neiden. Østsamisk museum får 700 000 kroner til disse tiltakene.

Regjeringen gir 400 000 kroner til Giellatekno – Senter for samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø – til det videre arbeidet med å utvikle en forvaltningsordbok for de tre samiske språkene. Dette er et tiltak i handlingsplanen for samiske språk og har mottatt tilskudd fra departementet siden 2010. Nå er det publisert nettbaserte ordbøker både på nord- og sørsamisk. En lulesamisk versjon vil komme senere. Ordbøkene oppdateres jevnlig og er mye brukt både av skoleelever, oversettere og av samisk forvaltning.

 

Til toppen