40 millioner kroner til nye Sandefjord kommune

I april ble sammenslåingen av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord vedtatt av Kongen i statsråd. Kommunene får 40 millioner kroner, som skal dekke kostnadene ved etablering av den nye kommunen. I tillegg kommer reformstøtte på 30 millioner kroner.

Stokke, Andebu og Sandefjord blir formelt én ny kommune fra 1. januar 2017, og skal hete Sandefjord kommune.

– Kommunene skal ha forutsigbar økonomi og de økonomiske virkemidlene i kommunereformen skal gi gode prosesser for sammenslåing. Det er svært gledelig å kunne bevilge de første midlene til nye Sandefjord allerede i 2015, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Etter sammenslåingen får den nye kommunen over 62 000 innbyggere. Den nye kommunen får dermed 40 millioner kroner som skal dekke engangskostnader. Det er i tråd med de økonomiske virkemidlene i kommunereformen Stortinget har vedtatt. Reformstøtten på 30 millioner kroner vil utbetales i 2017.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for en god prosess når tre kommuner skal bli én ny kommune. Jeg er sikker på at pengene kommer godt med i det viktige arbeidet de tre kommunene nå står foran, sier Sanner.

Kommunene får både engangsstøtte og reformstøtte ut i fra hvor mange kommuner som slår seg sammen og hvor mange innbyggere det blir i den nye kommunen. Oversikt over de økonomiske virkemidlene ligger på www.kommunereform.no.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen