40 millioner til satsing på barnehagelærere

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen setter av 40 millioner kroner for å få flere ansatte i barnehagen til å ta barnehagelærerutdanning.

– I over ti år har barnehagepolitikken først og fremst handlet om å bygge kapasitet. Nå må vi bygge innhold og kvalitet. Flere ansatte med barnehagelærerutdanning er et viktig tiltak i det arbeidet. Vi mangler 3 700 barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm. Derfor velger vi å gi en økonomisk gulrot slik at flere barnehageansatte skal få mulighet til å ta barnehagelærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalgte studier

Det er i 2015 totalt 275 millioner kroner til kvalitetstiltak i barnehagesektoren. Regjeringen har nå bestemt at 40 millioner av dette skal gå til økonomisk tilrettelegging for noen utvalgte studier. De 40 millioner kronene skal brukes på de som tar arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk. Dette er studier som bidrar til å øke antall barnehagelærere. De rekrutterer erfarne assistenter, fagarbeidere og pedagoger som ofte er ansatt på dispensasjon som pedagogisk leder. Deler av landet hvor det er spesielt vanskelig å rekruttere nok pedagogiske ledere med godkjent utdanning, skal prioriteres.

Brukes fra høsten

– Det er ikke endelig avklart hvordan pengene skal fordeles og hvilke områder av landet som skal prioriteres.  Det kan være aktuelt å bruke pengene på stipend til de som studerer og vikarmidler til barnehagene. Nå skal vi og Utdanningsdirektoratet raskt avklare hvordan vi kan få flest mulig barnehagelærere for disse pengene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene skal brukes fra høsten 2015.