50 år med petroleumsaktivitet i Norge

I år er det 50 år siden boreplattformen Ocean Traveler gjennomførte den aller første letingen etter olje- og gass på norsk kontinentalsokkel. Torsdag var nær 400 gjester samlet i Oslo for å markere jubileet og for å diskutere både fortid og framtid for Norges fortsatt viktigste næring.

Seminaret ble arrangert av Norsk olje og gass. Mange foredragsholdere tok gjestene gjennom petroleumsvirksomhetens historie, og ga sine betraktninger også med et blikk på framtiden. Olje- og energiminister Tord Lien holdt åpningsinnlegget. 

 - I dag skal vi feire 50-årsjubileet.Vi skal tenke på dem som har gjort så mye for så mange av oss. De som skapte det norske oljeeventyret og ikke minst - de som skal ta det videre. Selv ble jeg født en høstdag et sted mellom funnene av Statfjord og Gullfaks og hele oppveksten min har egentlig vært en sammenhengende norsk opptur. Vi står på kjempers skuldre og skal sammen skrive de neste kapitlene i det norske oljeeventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien sammen med Statoils første toppsjef Arve Johnsen. Foto: EBM/OED)

Blant de andre foredragsholderne var Statoils første konsernsjef Arve Johnsen, tidligere generalsekretær i Norsk Hydro Egil Myklebust, tidligere finansminister Per-Kristian Foss samt flere representanter fra dagens næring.

(Tidligere konsernsjef i Statoil Arve Johnsen, tidligere administrerende direktør i Institutt for energiteknikk IFE Kjell Bendiktsen og tidligere generaldirektør i Aker og NHO-direktør Karl Glad. Foto: EBM/OED)

(Statsråd Tord Lien sammen med Jarand Rystad fra Rystad Energy og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. Foto: EMB/OED) 

www.norskpetroleum.no

Til toppen